VVE "De Rijd"
Vijverweg 16
1733 AS Nieuwe Niedorp
tel. 0226750720

KVK 50221116

©AB 2016
Weeronline.nl - Meer weer in Nieuwe Niedorp
Menu
Waarschuwing voor permanente verhuur/bewoning van een bungalow.

Een aantal bungalows op Recreatiepark De Rijd zijn permanent bewoond, door een eigenaar of door een huurder. Een aantal heeft hiervoor van de gemeente een persoonlijke gedoogvergunning gekregen. Deze personen konden deze vergunning krijgen omdat zij al sinds 2003 op De Rijd permanent woonden.
Gebleken is dat er ook andere bungalows permanent bewoond worden.
Dit is echter niet toegestaan door de gemeente en ook ons huishoudelijk reglement heeft een clausule die alleen verblijf voor recreatie toestaat.
Tot voor kort heeft niet toegestane permanente bewoning nooit tot problemen geleid.
Nu is echter gebleken dat een eigenaar van een bungalow die zonder persoonlijke gedoogvergunning de bungalow vast bewoonde, van de gemeente Hollands Kroon te horen heeft gekregen dat aan deze bewoning een eind moet worden gemaakt. Er werd zelfs een boete van € 15.000,-- in het vooruitzicht gesteld indien hier geen gehoor aan werd gegeven.
Een ander geval is:
Een permanente huurder van een bungalow heeft herhaaldelijk overlast veroorzaakt.
Diverse waarschuwingen hebben daarin geen verandering gebracht.
Het bestuur heeft nu, op verzoek van een aantal leden, de gemeente Hollands Kroon verzocht het besluit van de gemeente om permanente bewoning niet toe te staan voor die bungalow te gaan handhaven.

Om een misverstand uit de weg te ruimen:
Het inschrijven bij de gemeente Hollands Kroon op een adres van bungalow in de Rijd, geeft geen recht op permanente bewoning.

Tot slot:
De eigenaar van een bungalow heeft de verplichting er voor te zorgen dat huurders die langer dan drie weken op het park verblijven, aangemeld worden bij het bestuur, onder overlegging van een kopie van het legitimatiebewijs.

Het bestuur van Buitenplaats VVE de Rijd

Onlangs is er een rechtelijke uitspraak gedaan over het stelselmatig verhuren van recreatiewoningen:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:3366

Mededeling van het bestuur 10-07-2018:

Verhuur voor permanent wonen is niet toegestaan zie brief VVE